Drevo

 

Vzhľadom na geografickú polohu Slovenska je drevo najdostupnejšou surovinou a ľudoví majstri ho vo veľkej miere využívali v mnohých oblastiach ľudovej kultúry a ľudového umenia. Osvedčilo sa ako na výrobu úžitkových, tak i dekoratívnych predmetov. Na výrobu úžitkových predmetov a pracovných nástrojov sa používalo odolné drevo listnatých stromov. Medzi najtypickejšie patrí čerešňa, hruška a orech. Aj keď išlo o úžitkové predmety, veľmi dôležitý bol aj ich vzhľad a vonkajšie prevedenie. Zdobenie zodpovedalo použitiu a muselo byť preto dostatočne odolné. Niektoré predmety sa kvôli svojmu významu stali symbolmi slovenského ľudového umenia. Azda najtypickejším je valaška.

Valaška slúžila ako obranný, oporný a pracovný nástroj. Sekerky boli dielom miestnych kováčov a odlievačov. Porisko si potom dekorovali pastieri a bačovia sami, pričom prevládali rôzne geometrické a rastlinné motívy. V neskoršom období nebolo u ľudových majstrov  zriedkavé ani figurálne zdobenie. Najjednoduchším typom zdobenia bola rezba, medzi najzložitejšie techniky patrí vybíjanie. Touto technikou bolo možné do valašky vybiť rozmanité vzory za použitia medeného, bronzového, mosadzného, prípadne poniklovaného drôtu. Ojedinelé nebolo ani zdobenie kombináciou viacerých drôtov.

 

Vybíjaná valaška

 

Okrem univerzálnych nástrojov vytvárali bačovia a pastieri tiež jednoduché predmety každodennej potreby, ktoré potrebovali najmä k stolovaniu. Tento druh výrobkov nazývame bačovský riad. Išlo najmä o rôzne varechy, lyžice, formy, naberačky, misy a črpáky. U týchto predmetov bol tiež dôležitý aj vzhľad a preto boli tiež dekorované, najmä rezbou.

 

            

Črpák                                                                 Misy

 

Drevorezba vo všeobecnosti bola veľmi obľúbeným druhom zdobenia a výroby. Rezbárske motívy sa nachádzali na dverách, oknách, stĺpoch a v kombinácii s farebným zdobením sa nachádzali aj na tradičných náboženských symboloch. Najmä na strednom Slovensku sa pri cestách a v okoliach kostolov a cintorínov stretávame s drevenými vyrezávanými krížmi. Ich povrch bol bohato zdobený množstvom vzorov, ako sú napríklad voluty, slimáky, srdcia a rôzne kresťanské symboly. Na ich vrchole bola často drevená alebo plechová strieška, ktorá plnila ochrannú funkciu.

Dekoratívne výrobky boli zhotovované z jemnejšieho dreva, prevažne z jemného dreva ovocných stromov. Vzhľadom na fakt, že najdôležitejším bolo práve ich prevedenie, išlo o mäkšie drevo, ktoré sa ľahšie opracovávalo a nemenej dôležitý bol aj jeho vzhľad. Mnohé druhy dreva, ako je napríklad drevo z orecha, majú v dôsledku striedania vegetačných období viacfarebné ročné kruhy a pôsobia preto veľmi esteticky. Zdobenie bolo zabezpečované najmä technikou reliéfnej rezby, rytím, intarziou, ale aj vypaľovaním alebo vybíjaním.

 

                         

Fujarista                                                Dvojica

 

 

Návštevníci

Máme online 2 hostí