Hudobné nástroje

 

Zvukové a hudobné nástroje boli vždy dôležitou súčasťou ľudovej tvorby. Tak ako u väčšiny predmetov vyrobených z dreva aj u hudobných nástrojov bolo okrem zvukovej stránky dôležité aj ich prevedenie a estetická stránka. Na výrobu tradičných vzduchových hudobných nástrojov, medzi ktoré patria napríklad fujara, píšťala, koncovka, dvojačka, gajdy alebo gajdica, sa používalo najmä jaseňové a bazové drevo.

 

Korýtkové husle

 

Fujara je azda najtypickejším slovenským folklórnym hudobným nástrojom. Jej počiatky siahajú až do 12. storočia a je obdobou gotickej basovej trojdierkovej píšťaly. Tieto trojdierkové píšťaly boli však omnoho menšie ako je súčasná fujara. Miesto vzniku fujary a fujarovej hudby môžeme podľa historikov situovať do oblasti od Banskej Bystrice až po Slovenskú Lupču. Pri výrobe fujár sa najviac používa drevo z bazy čiernej, pretože sa jednoducho spracováva a má dobré akustické vlastnosti. Zriedkavosťou nie sú ani fujary vyrobené z javora, jaseňa alebo dokonca tisu. Fujaru a fujarovú hudbu zaradila organizácia UNESCO v roku 2005 do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO Intangible Cultural Heritage).

Ďalším typickým vzduchovým nástrojom je píšťala a jej mnohé varianty. Najjednoduchšou píšťalou je tzv. koncovka. Ide o bezdierkovú píšťalu, ktorá sa zhotovuje z lieskového dreva. Zložitejšími sú napríklad dvojačka alebo pastierska píšťala, ktoré sú po zvukovej i estetickej stránke omnoho prepracovanejšie.  

Za tradičné možno považovať aj jednotónové zvukové nástroje, ako sú napríklad zvonce, klopáre, drumble, pastierske palice, betlehemské palice a ozembuchy.

 

Drumbľa

  

 

Návštevníci

Máme online 1 hosťa