Výstavy

 

 

Aktuálna výstava

Od 1. 8. 2010 majú návštevníci možnosť zavítať k nám na predajnú výstavu Dana a Zuzana Polákové, Jiří Vyhnálek. Okrem tradičnej ľudovej remeselnej tvorby sme tentoraz chceli našim zákazníkom ponúknuť zážitok zo súčasného slovenského výtvarného umenia a tvorby plastík. 

Dana Poláková je insitná maliarka, ktorá sa okrem maľovania obrazov venuje aj maľovaniu nábytku, tvorbe šperkov, bábik, zdobeniu a skrášľovaniu interiérov. Jej diela sa nachádzajú nielen v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea (Bratislava), ale aj v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.

Zuzana Poláková vyštudovala keramickú školu, neskôr pôsobila doma v Pezinku, ale najmä v zahraničí. Venovala sa výrobe keramiky a keramických šperkov, neskôr maľbe obrazov. Od roku 2008 žije opäť na Slovensku a sústreďuje sa na maľbu, pričom spolupracuje so svojou mamou Danou, s ktorou pripravila niekoľko výstav.

Jiří Vyhnálek vyštudoval SŠUP v meste Bechyně, učil na ĽŠU v Pezinku, do roku 1990 tvoril keramiku a majoliku pre ÚĽUV, od roku 1991 sa venuje voľnej tvorbe. Zúčastnil sa na troch desiatkach výstav doma i v zahraničí, je členom Cechu slovenských keramikov.

 

 

 Plán výstav 2010

 

Január - Marec

 

Slovenská ľudová Majolika Modra

 

 

Apríl - Júl

 

Ľudová izba - voľná expozícia

 

 

August - November

 

Dana a Zuzana Polákové, Jiří Vyhnálek

 

 

December

 

Betlehemy

 

 
 

Návštevníci

Máme online 4 hostí